???? ???? ???? ????

Mälumängiklubi "Erudiit"

Mälumänguklubi "Erudiit" info

Mälumänguklubi "Erudiit"
Õpetaja: Gradislava Juušmanova
Sihtgrupp: 4-12 klass. Programmis on 3 kolmeaastase tsükli. Koolimeeskondade ettevalmistus osalemiseks erinevatel mälumängide võistlustel . Originaalse, loogilise, loova ja meeskondliku mõtlemise arendamine. Treeningud põhenevad eruditsiooni arendamisel erinevates teadmiste alades ja oskusel töötada erinevate küsimuste ja ülesannetega.

Клуб интеллектуальных игр «Эрудит»
Преподаватель: Градислава Юшманова
Целевая группа: 4-12 класс. Программа состоит из 3 циклов по 3 года. Подготовка школьных команд к участию в различных турнирах по интеллектуальным играм. Развитие нестандартного, логического, созидательного, командного мышления. Тренировки основываются на развитие эрудиции в различных областях знаний и умения работать с различными видами вопросов и заданий.


Joomla Templates