???? ???? ???? ????

Ajalugu

Ajalugu

Meie maja on kõikidel aegadel olnud tõeliseks laste ja noorte loomingu ja tegevuse keskuseks.

Noorte huvitegevus algas 1953.a.pioneeride majas — väikeses hoones Varese (praegu Vahtra) tänaval.

Lühikese aja jooksul sai maja nii populaarseks, et ei mahutanud enam kõiki soovijaid ära.

07.novembril 1956.a.kolis pioneeridemaja uude, avarasse kolmekorruselisse majja Võidu (praegu Keskallee) tänaval.

ENSV Ministrite nõukogu otsusel nimetati Pioneeridemaja ümber Kohtla-Järve Pioneeride- ja Koolinoorte Paleeks ning muutus ringitegevuse kõrval koolide metoodiliseks keskuseks.

Alates 10-st oktoobrist 1990.a.kannab meie maja Kohtla-Järve linnavalitsuse otsuse aluses nime Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsuse alusel oleme 2008.a. alates huvikooli staatuses. See tähendab tööd õppekava alusel, mis annab õpilastele vastava huvihariduse, mille tõenduseks on täieliku kursuse lõpetamise järel antav lõputunnistus.

Oma kauaaegse eksisteerimise ajal toimus loomemajas ainult osaliselt remondi- ja renoveerimistöid. Remontimata ruumid mõjusid pärssivalt ringide töö kvaliteedile.

2010 — 2011.a. - tänu Euroliidu rahadele ning Kohtla-Järve linnavalitsuse kaas-finantseerimisele toimus loomemaja täielik renoveerimine ning territooriumi heakorrastamine. Vahetati välja soojus-, vee- ja elektrisüsteemid, paigaldati ventilatsioon, remonditi kabinetid ning abiruumid, loodi tingimused erivajadustega lastele.

Tänaseks on loomemajas kõik tingimused edukaks ringitööks garanteeritud.

Käesoleval ajal käib loomemaja ringides üle 600 lapse ja noore, vanuses 4 — 28 aastat, kelle kasutuses on avarad, uuendatud ruumid õppetegevuseks ning üritusteks.

Töö uutes ruumides mõjub nii lastele kui juhendajatele väga positiivselt ning tulemused on suurepärased, mida tõestavad nii vabariiklikud kui rahvusvahelised auhinnad ja diplomid.

Vanade tavade kõrval on alus pandud ka uutele huvitavatele traditsioonide.

Koolinoorte loomemaja uksed on avatud kõigile asjast huvitatutele.

Tere tulemast meie majja.

Joomla Templates